Udvalg og møder (Gammel)

Instituttet har en række udvalg, som alle sigter mod at koordinere aktiviteter på tværs af instituttets sektioner og tjenestesteder. Nogle er lovbestemte, mens andre arbejder i fakultetsregi, og andre udelukkende er institutnedsatte. Instituttet har også en koordineringsgruppe for Fagdatacentre. Endvidere har en gruppe af GIS-medarbejdere organiseret et GIS-udvalg på tværs af institutter.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind og se, hvem der er medlemmer af de enkelte udvalg. Du kan også læse om udvalgenes arbejde i kommissorier og mødereferater.

LEDELSESMØDER

Her finder du referater fra møder i den daglige ledelse og i den udvidede ledelsesgruppe.

TJENESTESTEDSMØDER

Her finder du memos og præsentationer fra tjenestestedsmøderne.