Obligatorisk peer-review på ansøgninger til eksterne midler i E2019

Konkurrencen om eksterne forskningsmidler bliver stadig hårdere. Det er afgørende for vores mulighed for at realisere vores forskningsmæssige ambitioner, at kvaliteten af vores forskningsansøgninger bliver så høj som mulig.

09.07.2019 | Anne Kirstine Mehlsen

Vi har derfor besluttet at indføre obligatorisk intern peer-review for eksterne forskningsansøgninger i efteråret 2019 til følgende virkemidler:

 • DFF: Forskningsprojekt 1 & 2
  Ansøgningsfrister: FNU 3. oktober, FTP 2. oktober, FSS 1. oktober. Læs opslaget her
 • Carlsbergfondets Distinguished Associate Fellowships
  Ansøgningsfrist 1. oktober. Det forventede opslag kommer i starten af august, læs mere her

Mellem d. 9. og 22. september kan du sende din ansøgning til peer-review ved et internt Bioscience panel bestående af forskere med stor erfaring med at skaffe eksterne midler. Ansøgningen sendes til instituttets fundraiser (alknudsen@bios.au.dk), der videreformidler til panelet. Du får feedback direkte fra panelmedlemmerne efter max. 2 dage. Det kan ske på et møde med ansøgeren eller skriftligt på mail direkte og udelukkende til ansøgeren. Til FNU og FSS består panelet af Bioscience forskere, og til FTP anvendes et fakultetspanel. Det er en forudsætning for institutleder-godkendelse af din ansøgning, at den har været igennem denne proces.

Dette er en pilotordning, der vil køre i efteråret 2019. Modellen har været til drøftelse i Forskningsudvalget, der støtter op om initiativet, og som efterfølgende vil evaluere erfaringerne. Den er inspireret af lignende processer på andre ST-institutter samt sidste års ST- obligatorisk peer-review på FTP-ansøgninger, der ledte til en markant højere succesrate på fakultetet.

Vi ved, at mange ansøgninger i DFF vælges fra fordi de ikke opfylder de betingelser, der er beskrevet i opslaget. Husk derfor at en stærk ansøgning selvfølgelig indeholder:

 • en klar og afgrænset original problemformulering af høj kvalitet, som er en fornyelse af allerede igangværende forskning og et bidrag til internationalisering af dansk forskning
 • en strategi for ledelse af projektet, herunder rekrutteringsproces og en realistisk tidsplan med milepæle og succeskriterier samt konkrete overvejelser om publicering og formidling
 • et realistisk og detaljeret budget
 • en læsevenlig tekst
 • støttebrev fra eventuelle udenlandske partnere

Du kan læse hele opslaget her opslaget.

Eventuelle spørgsmål til processen kan sendes til alknudsen@bios.au.dk  eller maj@bios.au.dk

Denne meddelelse er sendt fra Institutleder til alle VIP på instituttet d. 28. juni 2019.

Hans & Peter

Institut for Bioscience, Bioscience institutleder