BIO Match 22. januar 2020

Vi vil hermed opfordre jer til at deltage i BIO Match 22. januar 2020.

27.09.2019 | Maya Jepsen Mejlgaard

BIO Match er en bred faglig netværksdag, hvor du/I som gruppe har mulighed for at møde virksomheder, fonde, organisationer og myndigheder, og skabe nye relationer og samarbejder i relation til jeres forskningsområde. Formålet er at inspirere til og styrke grundlaget for tværgående forskningssamarbejde mellem BIOS forskere, virksomheder, fonde, organisationer og myndigheder. 

I år har vi skærpet fokus på faglighed og forsknings-erhvervssamarbejder: Dagen er arrangeret i samarbejde med Innovationsfonden. Connie Hedegaard (AU’s bestyrelsesformand) holder åbningsoplæg omkring universiteterne og virksomhedernes rolle i arbejdet med FN’s verdensmål, og to oplæg handler om mulighederne for at søge midler i Innovationsfonden og i EU’s nye rammeprogram, Horizon Europe.

Arrangementet løber af stablen onsdag den 22. januar 2020 kl. 12-15.30 i Stakladen, Aarhus. Konceptet for dagen er en blanding af korte oplæg og en markedsplads, hvor virksomheder, organisationer og forskere kan få en stand. 

Øget samarbejde mellem forskning og erhverv for en bæredygtig fremtid ligger højt på Instituttets Strategiske dagsorden. BIO Match er et stærkt tilbud til alle Jer, der er nysgerrige omkring erhvervssamarbejde og til Jer, der allerede er i gang. Vi opfordrer derfor alle forskere/forskningsgrupper til at gribe muligheden og være aktivt tilstede på dagen – både med en stand og med oplæg under One Minute Madness-seancen. 

 Læs mere og tilmeld dig her.

Tag fat i koordinator Ninna Skafsgaard (nsk@bios.au.dk) eller formand for Erhvervsudvalget på Bioscience, Annette Bruhn (anbr@bios.au.dk), hvis du har spørgsmål.

Institut for Bioscience, Bioscience institutleder