Hvem er dækket?

Forsikring af beskæftigede ved instituttet

Personer, der ansættes til at udføre arbejde her i landet, er dækket under følgende betingelser:

 • Der skal være indgået en arbejdsaftale (skriftlig eller mundtlig).
 • Arbejdsaftalen kan være varig, midlertidig eller forbigående.
 • AU har den direkte nytte af den pågældende persons arbejde. Der skal være tale om en arbejdsindsats, som helt eller delvist erstatter anden ellers nødvendig arbejdskraft, eller som under alle omstændigheder bidrager til AU’s arbejdsopgaver/projekter.
 • AU har instruktionsbeføjelse overfor den pågældende person. AU kan altså bestemme arten og omfanget af arbejdet, samt tid og sted for arbejdet.
 • Arbejdet kan være både lønnet og ulønnet.
 • Personer der er ansat til at udføre arbejde her i landet, men som er på tjenesterejse i kortere eller længere tid, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven under udenlandsopholdet. Det afgørende er, at den ansatte har udført arbejde her i landet, og, at det er planen, at den ansatte skal tilbage til Danmark og arbejde igen.

Studerende og gæsteforskere ved AU

 • Studerende og gæsteforskere er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven. I de tilfælde hvor en studerende/gæsteforsker udfører en arbejdsopgave for universitetet (arbejder i universitetets interesse og under instruktion), vil en eventuel skade under dette arbejde kunne betragtes som en arbejdsskade.
 • For ph.d.-studerende skelnes der mellem, om man er ansat eller indskrevet uden at være ansat (eksempelvis på første del af 4+4 ordningen).

  • Indskrevne ansatte ph.d.-studerende sidestilles med øvrige ansatte og er derfor omfattet af sikringen i arbejdsskadesikringsloven.
  • Indskrevne ikke ansatte ph.d.- studerende sidestilles med øvrige studerende og bør derfor tegne egen heltidsdækkende ansvars- og ulykkesforsikring.
  • Erhvervs ph.d.-studerende er som udgangspunkt ikke dækket af sikringen i arbejdsskadesikringsloven. I de tilfælde de udfører en opgave for Aarhus Universitet, vil de i den periode dog være omfattet.