Video-link inkl. mobilt udstyr

Oversigt over alt videokonferenceudstyr findes her

medarbejdere.au.dk/administration/it/av-og-videokonference/videokonference/videokonferenceudstyr/

Skal du dele dit skærmbillede med andre, så læs her hvordan

Læs her om deltagelse i videomøder på AU via Skype for Business.

Speciel mobil videolink-mulighed i Silkeborg

Vil du gerne låne det mobile videokonferenceanlæg? Så husk:

  • at reservere det (gøres lige som du inviterer en kollega) via Outlook. Mailadressen er: rmbx.silvidmob.BIOS@uni.au.dk (Silkeborg BIOS (videolink) 8611104@130.225.0.58).
  • at anlægget kun kan bruges i mødelokaler med en tilkoblingsmulighed. Mødelokalerne M1.04, D1.06 og D2.04 har denne mulighed, og tilkoblingen er mærket specielt i el-panelet.
  • hvis andre videoanlæg skal finde dette, har det nye anlæg IP adressen 130.225.0.58##8611104 (man kan nøjes med nummer angivet med fed ved interne opringninger).
  • at du skal booke og hente det mobile anlæg 5-10 min. før mødet, så du er sikker på, at du er fuldt kørende til mødestart.
  • at anlægget står lige uden for døren til grafisk værksted og skal afleveres der igen!

Brugsanvisning til anlægget ligger lamineret ved anlægget.