Tyverisikring / Theft protection

Mærker til tyverisikring af diverse udstyr

Formålet med tyverimærkning er at gøre de indkøbte genstande mindre attraktive. De bliver sværere at omsætte med et hårdt-påklistret mærke.

Der findes forskellige typer af mærker til tyverisikring:

1) Anlægsmærker

  • Mærkerne er til anlæg, typisk apparatur, over 100.000 kr. Regnskab fører kontrol med registrerede ”anlæg” hvert år.
  • Mærkerne skal påføres af den, der køber apparaturet.

2) Tyverimærker (typen A- og B-mærker)

  • Mærkerne er til ”let-omsættelige” varer.
  • Når man køber en let-omsættelig vare og afregner i AURUS, henviser AU Regnskab til institutsekretariatet, hvor man skal hente et tyverimærke. Man bliver bedt om at angive nummeret på mærket, før afregningen kan blive accepteret i AURUS.
  • I både Roskilde, Kalø og Silkeborg kan man hente mærker hos IT-supporten. I Aarhus har Charlotte Staal og Birgitte Dahl mærker liggende på kontoret.

3) Tyverimærker (typen C, D og E-mærker)

  • Mærkerne er til IT-udstyr
  • IT-afdelingen sørger for mærkningen (sommetider sker det hos leverandøren).