Tyveri- og brandsikring / Theft and fire protection

This information is only available in Danish. Please contact one of your Danish colleagues, if you need translation.

---------

Lad ikke værdigenstande ligge fremme eller i uaflåste skuffer. BIOS kan ikke yde erstatning af personlige genstande, som er stjålet på arbejdsstedet.

Vedrørende brand henvises der til beredskabsplanen.