Tjenestebiler og forsikring / Official cars and insurance

Generel information

Universitetets tjenestebiler må som hovedregel kun anvendes af ansatte og i universitetets tjeneste. Institutlederne, viceinstitutlederne og sekretariatslederen kan dog bevilge kørselstilladelse til studerende. Skal din studerende have kørselstilladelse, kan han/hun henvende sig hos en sekretær. Læs mere her (AU) og her (BIOS).

Har du et udenlandsk kørekort, så vær opmærksom på gyldigheden. Læs reglerne her:

https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Biler-og-koerekort/Koerekort/Fra-udenlandsk-til-dansk-koerekort

Transport mellem bopæl og arbejdssted regnes som privat transport, hvilket betyder, at personskade ikke dækkes af arbejdsskadeforsikringen. Det anbefales derfor, at du tegner en privat heltidsulykkesforsikring, når din bopæl er start- eller slutpunkt for en tjenesterejse.

Forsikring ved kørsel i udlandet

Ved kørsel i udlandet skal du i god tid tegne en ansvarsforsikring for bilen eller bede en sekretær om at gøre det for dig. Medbragt båd er ikke dækket af ansvarsforsikringen.

Skriv til kundecenter.erhverv@tryg.dk (Tryg-erhverv: 44 20 30 40) med oplysninger om:  

  • bilens registreringsnr.
  • hvilke dage den er i udlandet
  • destinationssted
  • bed om en ansvarsforsikring
  • EAN 5798000419988 og projektnr. 12277 - 82402 (Gælder Roskilde)
  • EAN 5798000420045 og projektnr. 907380-89811 (Gælder Aarhus)

Læs mere om tjenestebiler på dit tjenestested