Specialestuderende

Kandidatuddannelsen består af valgfag og et specialeprojekt. Den enkelte VIP-medarbejder foretager selv en vurdering af, om vedkommende har ressourcer til at vejlede interesserede specialestuderende. Der allokeres ikke fra instituttets side særskilt tid til at vejlede specialestuderende. 

På Science and Technology er det fælles for alle kandidatuddannelser, at der skal indgås en specialekontrakt forud for specialearbejdets start. Læs mere på Studieportalen.

Bemærk at vejlederen forpligter sig til at stille de fornødne faciliteter og driftsressourcer til rådighed for projektet, samt at hovedvejlederen er ansvarlig for, at det aftalte projektforløb kan gennemføres indenfor den aftalte tidsramme i specialekontrakten.

Har du som VIP-medarbejder et forslag til et specialeprojekt, kan du sende tekst og billede til webmaster Anne Mehlsen, som vil annoncere det på instituttets specialebørs. Denne finder de studerende også via Studieportalen.