Registrering i ReAp / Registration in ReAp

Husk at informere om ansøgningsaktiviteter, når du søger

Hvad præcis skal der gøres?

  • Projektansøgninger: Send en kopi af projektansøgninger til institutlederen. Som hidtil skal institutleder underskrive budgettet, men du skal også sende en kopi af det endelige og samlede dokument til institutlederen, som sørger for at videresende til Økonomi.
  • Kontrakter uden ansøgning: Send en kopi af kontrakter uden ansøgning til både institutleder og  projektøkonom.
  • Bevillingsskrivelser: Send en kopi af bevillingsskrivelser og evt. revideret budget til både institutleder og din projektøkonom.
  • Afslag: Send en kopi af afslag til både institutleder og din projektøkonom.

Er du medarbejder i RKS, fremsender du dokumenterne til Peter Henriksen, og er du medarbejder i AAR fremsender du dokumenterne til Hans Brix.

English in brief

  • Project applications: Send a copy of the project application to the head of department. The head of department must sign your budget, but you also need to send a copy of the final and complete document to the department head, who will forward it to ST Finance.
  • Contracts without application: Send a copy of contracts without application to both the head of department and your project finance administrator.
  • Grant approvals: Send a copy of grant approvals and possibly revised budgets to both the head of department and your project finance administrator.
  • Rejections: Send a copy of rejections to both the head of department and your project finance administrator.

Hvad gør vores kolleger i Økonomi?

Økonomi løfter opgaven med at lægge budgettal og dokumenter i ReAp. Økonomi sørger også for at validere data i ReAp via deres løbende dialog med jer og som minimum i forbindelse med økonomirapporteringerne.

Baggrunden for registreringsarbejdet

ST’s ledelse er blevet enig om denne fælles procedure, hvor du som forsker ikke skal røre ved selve registreringen, og hvor du udelukkende er ansvarlig for at informere om dine ansøgningsaktiviteter og resultaterne af dem.

Det er afgørende for en professionel økonomistyring på fakultetet og instituttet, at du fremsender dokumenterne nævnt ovenfor. Midler fra eksterne bevillingskilder udgør en væsentlig del af ST’s og også instituttets økonomi. Ikke mindst i den nuværende situation med nedskæringer på forskningsområdet og en øget konkurrence om eksterne midler er det afgørende, at vi løbende har et overblik over den fremtidige bevillingssituation. Og dét giver ReAp – når vi i fællesskab sørger for, at data kommer ind.