Refusioner, sådan håndteres de / How to handle reimbursement

I nogle situationer kan en medarbejder få refunderet afholdte udgifter af andre end AU. Nu kan du få overblik over, hvordan du håndterer sådanne refusioner.

11.10.2016 | Marie Lærke Justesen

Et typisk eksempel på en refusion kan være, at man som forsker får refunderet sine rejseomkostninger af et udenlandsk universitet i forbindelse med et foredrag eller censorarbejde. Et andet eksempel kan være et udlæg for forplejning, som skal viderefaktureres.

Guiden indeholder retningslinjer til:

  • Refusion af udlæg betalt kontant eller med kreditkort.
  • Refusion af udlæg via leverandørregning.
  • Refusion af allerede betalte udlæg.

Guiden finder du her.

English translation

11.10.2016 | Marie Lærke Justesen

In some situations, expenses incurred by an employee are reimbursed by another institution than AU. Find out here how to handle these kinds of reimbursements.

A typical example of this kind of reimbursement is when a researcher is reimbursed for travel expenses by a foreign university in connection with a lecture or serving as an external examiner. Another example is out-of-pocket entertainment expenses which must be re-invoiced.

The guide contains guidelines for:

  • Reimbursement of expenses paid in cash or by credit card.
  • Reimbursement of expenses via supplier receipt.
  • Reimbursement of expenses which have already been settled.

Read the guide her.