Praktikanter og ikke indskrevne studerende / Trainees, Internships and non-enrolled students (guest students)

In English below

----

Hvis den studerende eller gæsten ikke kommer fra et land, der er omfattet af Schengen-aftalen, så er det vigtigt at huske at søge om arbejds- og opholdstilladelse. Man kan undgå denne ansøgning, hvis den besøgende ikke arbejder i laboratorier eller i felten (alene skrivebordsarbejde) og er her maksimalt 3 måneder. Men er man det mindste i tvivl, om opholdet kommer til at strække sig længere end de 3 måneder, og er man det mindste i tvivl, om pågældende ville skulle med i felten eller på laboratoriearbejde, så skal der søges!

Husk, det kan tage op til to måneder at søge om arbejds- og opholdstilladelse.

Læs de nærmere regler her, inden den besøgende kommer:

http://ias.au.dk/guest-researcherphd-student/

https://international.au.dk/education/admissions/internships/

Vedrørende forsikringsforhold for gæster hos AU henvises til arbejdsmiljøsiden. Det anbefales altid gæsten at have sin egen forsikringsdækning under opholdet, da der kun i få tilfælde vil være dækning via AU – og når der er dækning, er den ikke særlig stor.

Trainees/Internships and non-enrolled students (guest students)

If the student or guest is from a country not comprised by the Schengen-Agreement, it is important to remember to apply for a work permit and residence permit. In case the visitor does not conduct work in laboratories or in the field (i.e. exclusively paperwork) and has a stay of maximum 3 months, these permits are not required. But if there is any doubt as to whether the stay will extend beyond 3 months or whether the person in questions will participate in lab work or field work, an application must be filed!

Bear in mind that it can take up to two months to be approved for work and residence permits.

Read the regulation here, prior to the person arriving:

Regarding insurance for guests at AU, please see the webpages on working environment. It is recommended that guests take out their own insurance during their stay, as only in rare cases will they be covered by AU – and even when covered, the coverage is limited.