Personalesag / Personal file

This information is only available in Danish. Please contact one of your Danish colleagues, if you need translation.

---------

Alle medarbejdere har en personalesag. På sagen ligger bl.a. ansøgning, eksamenspapirer, indstilling fra afdelingen, dokumentation for tidligere relevant beskæftigelse, ansættelsesbrev/aftale, breve vedr. løntillæg, dokumenter vedr. fagkyndig evaluering, prøvetidserklæring, breve vedr. orlov, ændring af diverse (adresse, tjenestetid m.v.), lægeerklæringer, advarsler, breve i forbindelse med afskedigelse, fratrædelse, evt. kursusbeviser samt udskrift fra personaledatabasen med underskrift.

Alle personalesager opbevares i AU's ESDH-system, Captia. Det er kun HR-sektionens medarbejdere, der er tildelt adgang til personalesagerne. Efter anmodning har du altid ret til at blive gjort bekendt med, hvad din personalesag indeholder.