Lovpligtige kursusbeviser / Statutory course certificates

Kurser af lovpligtig karakter for vore medarbejdere, fx dronebevis, førstehjælpsbevis, dykkerbevis etc. skal registreres i Workzone. Send bevis til evs@bios.au.dk, som vil sørge for registrering.

It is mandatory for our employees to register courses of statutory nature, e.g. drone certificates, first aid certificates, diving certificates etc. Please send copies of the certificates to evs@bios.au.dk and she will register them in Workzone.