Kreditkort - afregning af transaktioner / Credit card settlements

In English below

Vigtig information om kreditkort!

Det er meget vigtigt at afregne rettidigt, og ansvaret ligger hos os hver især. Hovedreglen er, at man skal afregne senest 14 dage efter, man har brugt sit kreditkort. Vi modtager alle en automatisk mail fra AURUS hver anden uge, og det er den eneste påmindelse, vi modtager. Vores kollegaer i AU Regnskab sender nemlig ikke længere manuelle rykkere. På den måde sparer vi ressourcer i administrationen, og dét er godt.

Vi skal huske, at uafregnede transaktioner vanskeliggør vores økonomistyring, fordi udgifterne først bliver placeret på de rigtige projekter, når vi afregner i AURUS. Før der sker en afregning, kan bevillingshaveren altså ikke se udgifterne på sit projekt.

I den ekstraordinære situation, hvor en medarbejder har 180 dage gamle transaktioner, bliver udgifterne trukket i medarbejderens løn, og det er besluttet i institutledelsen, at medarbejderens kreditkort kan blive inddraget et år frem.

Kreditkortmaksimum er på 50.000 kr. pr. måned for alle kreditkortholdere på instituttet.

Important information about credit cards!

It is very important to settle on time, and the responsibility lies with each of us. The main rule is that you have to settle within 14 days after you have used your credit card. Everybody receives an automatic email from AURUS every other week, which is the only reminder we receive. Our colleagues at the AU Accounts no longer send out manual reminders. In this way, we save resources in the administration, which is good.

Please remember that unsettled transactions complicate our financial management because the costs are only placed in the right projects, when we settle in AURUS. The grant recipient can only see the costs on his project after settlement.

In the extraordinary situation where an employee has transactions older than 180 days, expenses will be deducted from the employee's salary, and it has been decided in the Department Management that the credit card may be revoked for a year.

The credit limit is 50,000 DKK per month for all cardholders at the Department.