Husdyr/kæledyr / Domestic animals/pets

Only part of this text is translated into English... see below.

Som udgangspunkt er bygninger/kontorer en arbejdsplads og ikke beregnet til at kunne medbringe eller opbevare husdyr/kæledyr.

Det er arbejdsmiljøudvalgene på de fire tjenestesteder, der for det pågældende tjenestested træffer beslutning om evt. retningslinjer for at medbringe husdyr/kæledyr.

Roskilde

Sikkerhedsudvalget i Roskilde har af hensyn til kolleger, som eksempelvis ikke kan tåle husdyr, besluttet, at husdyr/kæledyr ikke må medbringes i bygningerne i Roskilde.

Hvis en medarbejder i helt særlige situationer er nødt til at medbringe sit husdyr/kæledyr, skal der forinden træffes konkret aftale herom med chefen. Medarbejderen skal i sådanne tilfælde sikre, at husdyret/kæledyret ikke er til gene for kolleger.

---

Silkeborg

Arbejdsmiljøudvalget i Silkeborg har af hensyn til kolleger, som ex. ikke kan tåle pelsdyr, besluttet, at husdyr/kæledyr ikke må medbringes på tjenestestedet. 

Hvis en medarbejder i helt særlige situationer er nødt til at medbringe sin hund, kat eller andet, skal der forinden træffes konkret aftale herom med nærmeste leder. Medarbejderen skal i sådanne tilfælde sikre, at dyret ikke er til gene for kolleger.

English

In order to accommodate colleagues that are allergic to animals, the Occupational Health and Safety Committee in Silkeborg has decided that domestic animals/pets are not allowed in the buildings.

If an employee needs to bring his/her dog, cat etc. on very special occations, please get a permission from the immediate supervisor prior to bringing the animal. In such cases, it must be ensured that the animal does not cause unnecessary inconvenience.