Gonzales (guide)

Ansøg om lønarbejde

Du logger ind via din mail ID + password.

På voting page (find link i email fra Tove Bager) skriver du de ønskede antal timer. I kommentarfeltet er der mulighed for at skrive, hvis timerne er aftalt med den administrativt ansvarlige faglærer, eller hvis man vil udsætte undervisning og hvorfor m.m.

Der kan være mange grunde til at du ikke at ønsker at undervise etc.: Du er ikke forpligtet til at undervise, du er erhvervs-ph.d.; du har allerede undervist de timer du behøver at undervise, du ønsker at koncentrere dig om din forskning og accepterer reduktion i din løn, når du ikke underviser.

For generelle regler og bestemmelser henvises til GSSTs hjemmeside eller kontakt Liselotte Kaspersen: liselotte.kaspersen@au.dk.

Det er vigtigt, at du planlægger din undervisning med din vejleder. Den endelige fordeling af assisterende lærere og instruktører (herunder undervisning mødt af ph.d.-stipendiater) besluttes af Instituttet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apply for paid work

You log in using your mail ID + password.

On the voting page (link in the email you receive from Tove Bager), you can type in the desired number of hours. In the comments field, it is possible to note whether the hours are agreed with the responsible teacher or for example you want to postpone teaching and why etc.

There may be many reasons for not wanting to teach etc.: You are not required to teach, you are industrial PhD; you have already met all teaching requirement, you wish to focus on your research and accept the payment reduction.

For GSST rules regarding salaried work please refer to GSST’s website or please contact: Liselotte Kaspersen: liselotte.kaspersen@au.dk.

Please plan your teaching activities with your supervisor, “vejleder”. The final allocation of assistant teachers and instructors (including teaching met by PhD fellows) is decided by the Department.