Flekstid og overskudstimer / Flex time

Flekstidsaftale for TAP og AC-TAP

Flextidsaftale
Underskrevet af alle parter

Overskudstimer for VIP

VIP-medarbejdere er ikke omfattet af flekstidsaftalen, men kan oparbejde "overskudstimer". Har en VIP-medarbejder arbejdet 1 time mere end normtid, har han/hun 1 overskudstime.

Mens TAP-medarbejdere har rettigheder forbundet med opsparet fleks, har VIP-medarbejdere ikke automatisk ret til at afspadsere overskudstimer eller til at konvertere timerne til en anden form for fravær. Afvikling af overskudstimer skal derfor altid ske efter aftale med nærmeste leder.

Ved årsskiftet bortfalder overskudstimer ud over 100 timer.