Feltarbejde / Field Work

This information is only available in Danish. Please contact one of your Danish colleagues, if you need translation.

---------

Du er forpligtet til at kende vore sikkerhedsinstrukser og beredskabsplaner, uanset hvilket tjenestested du arbejder på. For feltarbejde gælder der særlige sikkerhedsinstrukser, som du er forpligtet til at kende, inden du rejser ud. Dette gælder både for alment feltarbejde i det nære område, såvel som feltarbejde i troperne og i arktiske områder. Se Arbejdsmiljøsiden.