Fælles drev / Shared files

Har du brug for at oprette en (fælles)mappe, som flere kan tilgå, så skal du udfylde en blanket, som du sender til it-afdelingen. Her finder du vejledningen.

-----

If you need a shared folder, to which several person have access, you must fill in a form and send it to the it department. Link to the guidelines.