Deltagelse i undervisning og ad-hoc rådgivning på tværs af AAR og RKS

Ledelsen har i december 2014 udformet en økonomisk aftale vedrørende RKS-medarbejdernes deltagelse i undervisningen af bachelorer og kandidater ved Bioscience og AAR-medarbejderes ad-hoc deltagelse i rådgivningsaktiviteter.

Deltagelse i undervisning

En baseline for RKS-medarbejdernes varetagelse af undervisning af bachelorer og kandidater ved Bioscience er opgjort på baggrund af omfanget af den undervisning RKS-medarbejdere varetog i 2013, da Bioscience blev økonomisk opdelt.  Dette omfang af undervisning anses nu som finansieret af basisbevillingen til RKS.  Fremover vil AAR honorere med kostpriser, når RKS-medarbejdere varetager undervisning i allerede eksisterende undervisningsudbud ved Biologi ud over den opgjorte baseline. Nye undervisningstilbud oprettes kun efter aftale med ledelsen og Uddannelsesudvalget og honoreres ikke fra AAR. 

Deltagelse i rådgivning

Inddragelse af AAR-medarbejdere ad-hoc i rådgivningsopgaver ved RKS skal honoreres med kostpris.

Læs mere