Budgettering (hjælpeskemaer)

ST-økonomi har udviklet et hjælpeskema til budgettering af AUFF-ansøgninger. Find skemaet her. Har man brug for hjælp til budgettering ved ansøgninger til AUFF, er man velkommen til at kontakte sin projektøkonom.

For andre bevillingstyper: Kontakt Forskningsstøtteenheden og instituttets fundraiser.