BIOS og Biosphere / Web responsible

BIOS' intranetsider (Biosphere) og internetsider (bios.au.dk)

This information is only available in Danish. Please contact one of your Danish colleagues, if you need translation.

---------

Har du spørgsmål eller kommentarer til eksisterende sider på BIOS' internet eller intranet (Biosphere), så brug linket "Henvendelse om denne sides indhold" nederst på siden.

Vil du annoncere arrangementer eller publicere nyheder, så send dem til Anne Mehlsen.

Har du behov for at mødes med en typo3-redaktør så henvend dig til:

Har du generelle spørgsmål eller kommentarer til instituttets internet eller intranet (Biosphere), så send dem til webmaster Anne Mehlsen (webmaster for BIOS' internetsider) eller til Maya Jepsen Mejlgaard (webmaster for BIOS' intranet Biosphere).

Arrangementstyper

Når du har en nyhed eller et arrangement, der skal lægges op på siderne, så skal nyheden eller arrangementet først kategoriseres på en bestemt måde, så de vises på de rigtige sider.
Linket nedenfor åbner et skema, hvori du finder en vejledning til de forskellige arrangementstyper og nyheder, og hvordan disse kategoriseres. 

Skema med arrangementstyper og nyheder.