Arbejdsprogram RKS / Work planning RKS

This information is only available in Danish. Please contact one of your Danish colleagues, if you need translation.

---------

Hvert efterår udarbejder BIOS RKS et arbejdsprogram, der beskriver de planlagte prioriteringer og temaer for BIOS RKS' forsknings- rådgivnings-, overvågnings- og formidlingsvirksomhed for det følgende år. Arbejdsprogrammet er den årlige udmøntning af BIOS RKS' strategi samt kontrakt med MIM. Arbejdsprogrammet er udarbejdet inden for de økonomiske rammer, som finanslovsmidlerne og den eksterne finansiering vurderes at tilvejebringe. Arbejdsprogrammet, afspejler den dialog BIOS RKS fører med sine brugere, især Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Departementet, men naturligvis indgår også signaler om videnbehovet generelt på miljøområdet.