Apparatur, køb af / Buying new equipment

This information is only available in Danish. Please contact one of your Danish colleagues, if you need translation.

---------

Ved ønske om anskaffelse af apparatur skal du rette henvendelse til din chef. Større nyanskaffelser skal drøftes i ledelsen. Apparatur, som anskaffes af BIOS, skal registreres og mærkes.

I tilfælde af udlån af BIOS-apparatur, enten til et andet institut eller til en samarbejdspartner/3. person, skal det sikres, at låneren kvitterer for apparaturets modtagelse, ligesom der skal foreligge en klar aftale om benyttelsen, herunder reparation i udlånsperioden, samt tidspunktet for tilbageleveringen.

Den enkelte forskningssektion og sikkerhedsudvalget er ansvarlige for, at der foreligger det nødvendige materiale vedrørende betjeningsvejledning m.v.

Den enkelte medarbejder har selv ansvaret for at sætte sig ind i den til et apparatur hørende betjeningsvejledning og er ansvarlig for, at apparaturet betjenes i henhold til vejledningens bestemmelser, herunder evt. sikkerhedsmæssige bestemmelser. I tvivlstilfælde spørges den medarbejder, som er ansvarlig for apparaturets funktion, og som også skal underrettes om enhver fejl på apparaturet.