Anbefaling /Recommendation

This information is only available in Danish. Please contact one of your Danish colleagues, if you need translation.

---------

Alle medarbejdere har iflg. Funktionærloven ret til ved fratrædelse at indhente en erklæring fra AU med oplysning om ansættelsesperioden, arbejdets art og aflønning samt attestation for gennemførte kurser m.v. i ansættelsesperioden. Medarbejderen skal selv indhente den ønskede dokumentation i HR.

Skriftlige anbefalinger må efter statens praksis ikke udstedes.

For tjenestemandsansatte medarbejdere gælder Tjenestemandslovens § 8: "Når en tjenestemand søger en ledig stilling, skal hans hidtidig nærmeste overordnede chef afgive en skriftlig bedømmelse af tjenestemanden til ansættelsesmyndigheden, og tjenestemanden skal have udleveret en afskrift af bedømmelsen".