Aktindsigt i personalesager / Access to Tribunal

This information is only available in Danish. Please contact one of your Danish colleagues, if you need translation.

---------

Folketinget har gennemført en ændring af offentlighedsloven, der indebærer en begrænsning i adgangen til aktindsigt i personalesager bl.a. for at sætte en stopper for unødig chikane af ansatte i det offentlige.

Enhver kan dog fortsat begære oplysning om den ansattes:

navn
stilling
uddannelse
arbejdsopgaver
løn
tjenesterejser

Vedr. chefstillinger i lønramme 36 eller derover omfatter aktindsigten desuden oplysninger om disciplinære forhold, som f.eks. advarsel. Der gælder dog en forældelsesfrist på 2 år, hvorefter oplysningerne bliver utilgængelige for offentligheden.

Den ansatte skal underrettes, hvis der begæres aktindsigt i den pågældendes personalesag. Det skal endvidere oplyses, hvem der har begæret aktindsigt. Formålet er at give den ansatte mulighed for at komme med evt. bemærkninger, der kan indgå i afgørelsen om aktindsigt. Den ansatte skal desuden have meddelelse om, hvilke oplysninger i sagen, der er udleveret.