Kemikalieaffald og affaldsguide / Waste

This information is only available in Danish. Please contact one of your Danish colleagues, if you need translation.

---------

Der kildesorteres efter retningslinjer for miljørigtig håndtering af affald, som gælder på de enkelte tjenestesteder. Tjek arbejdsmiljøsiden.

For affaldsguden kig på arbejdsmiljøsiden under "Gasser, kemikalier og kræftfremkaldende stoffer".