Samarbejdsudvalg

Formænd for udvalget
Institutleder RKS Peter Henriksen (RKS)
Institutleder AAR Hans Brix (A)

Næstformænd for udvalget
Seniorforsker Beate Strandberg (S) - næstformand  og AC-repr./DM
Lektor Erik Baatrup (A) - næstformand og AC-repr./DM

Arbejdslederrepræsentanter
Viceinstitutleder Mikkel P. Tamstorf (R)
Viceinstitutleder Flemming Skov (K)
Viceinstitutleder Christian Kjær (S)
Viceinstitutleder Angela Fago (A)

Medarbejdervalgte
Betjent Ole Zahrtmann (A) - 3F
Lektor Peter Funch (A) - AC.repr./DM
Seniorforsker Thomas Kjær Christensen (K) - AC-repr./DM
IT-medarbejder Pia Grewy (S) - Prosa
Laborant Tanja Quottrup Egholm (S) - HK
Laborant Karina Bomholt Oest (A) - HK
Laborant Anna Marie Plejdrup (R) - HK
Rådgiver Martin Mørk Larsen (R) - DM

HR-partner
Tomas Breddam (R)

Sekretær for udvalget
Institutsekretær Ninna Skafsgaard (S)

82680 / i31