Ledelsesmøder i Bioscience

Deltagere i ordinære ledelsesmøder: Peter Henriksen, Hans Brix, Camilla Nissen Toftdal, Christian Kjær, Flemming Skov, Mikkel Tamstorf samt Peter Teglberg Madsen.

En gang årligt afholdes der ledelsesmøde i den udvidede ledelsesgruppe bestående af Institutledere, sekretariatschef, viceinstitutledere og sektionsledere.

Dagsorden, bilag og referater fra ordinære ledelsesmøder offentliggøres løbende.

Minutes and relevant documents are only available in Danish

 

 

 

82715 / i31