Forskningsudvalg i Bioscience

For institut- og centerudvalg for forskning på ST

Sammensætning

  • Volker Loeschcke (Aarhus) - Formand
  • Christian Damgaard (Aarhus)
  • Tony Fox (Kalø)
  • Peter A. Stæhr (Roskilde)
  • Michael Møller Hansen (medlem af FNU)
  • Lars Peter Nielsen (medlem af FTP)
  • Ann-Christina Lauring Knudsen (observatør/rådgiver)

Sekretær: Louise Kæseler Poulsen

82728 / i31