Forskningsudvalg i Bioscience

For institut- og centerudvalg for forskning på ST

Committee Chairman: Volker Loeschcke (Aarhus)

  • Christian Damgaard (Aarhus)
  • Tony Fox (Kalø)
  • Peter A. Stæhr (Roskilde)
  • Michael Møller Hansen (member of FNU)
  • Lars Peter Nielsen (member of FTP)

Committee Secretary: Ann-Christina Lauring Knudsen

82728 / i31