Møder 2017

LAMU og AMO

Lokalt Arbejdsmiljøudvalg i BIOS med underliggende tjenestestedsudvalg

Mødereferater o.a. Roskilde

Mødereferater o.a. Kalø

Mødereferater o.a. Aarhus

Mødereferater o.a. Silkeborg

APV fysisk handlingsplan for Silkeborg

  • Alle APV registreringer og handlingsplan herfor ligger under mødereferaterne for 2015. Kun to handlingsplaner fulgtes der fortsat op på i 2016. Se referaterne i 2016 mappen, hvor de er indkorporeret.
115817 / i31