Møder 2016

LAMU og AMO

Lokalt Arbejdsmiljøudvalg i BIOS med underliggende tjenestestedsudvalg

Mødereferater Silkeborg o.a.

APV fysisk handlingsplan for Silkeborg

  • Alle APV registreringer og handlingsplan herfor ligger under mødereferaterne for 2015. Kun to handlingsplaner følges der fortsat op på i 2016. Se referaterne herover, hvor de er indkorporeret.
111955 / i31