Møder 2013

LAMU og AMO

Lokalt Arbejsmiljøudvalg i BIOS med underliggende tjenestestedsudvalg

LAMU (Lokalt arbejdsmiljøudvalg på Institut for Bioscience)
Årlig arbejdsmiljødrøftelse 29. oktober 2013
APV opfølgning 29. oktober 2013 (se link i højre side på forsiden)
Møde afholdt 21. august 2013
Ekstraordinært møde den 24. april 2013 (psykisk og fysisk APV)
Ekstraordinært møde 20. marts 2013 (psykisk APV).

AMO (Arbejdsmiljøorganisation) i Silkeborg
Møde afholdt 18. december
Møde afholdt 10. september
Møde afholdt 11. juni
Møde afholdt 3. april
Ekstraordinært psykisk APV møde afholdt 14. marts
Ekstraordinært psykisk APV møde afholdt 5. marts

AMO (Arbejdsmiljøorganisation) i Aarhus
Møde afholdt 26. november
Møde afholdt 29. august
Møde afholdt 16. maj
Ekstraordinært psykisk APV møde afholdt 7. marts (uden ref.)
Møde afholdt 7. februar

AMO (Arbejdsmiljøorganisation) på Kalø
Arbejdsmiljødrøftelse for 2013 - se også på Kaløs egen side
Opfølgning om postmodtagelse af vinger til analyse

AMO (Arbejdsmiljøorganisation) i Roskilde
Møde afholdt 20. juni
Møde afholdt 11. oktober

93637 / i31