Krisehjælp

Psykologisk rådgivning

find numre etc. via ovenstående link

Hos Bioscience er der udnævnt nøglepersoner på alle tjenesteder.

Nøglepersonerne skal bistå kolleger med håndtering af krise- og misbrugsproblemer med ”førstehjælp” og kontakt til relevant hjælp samt evt. kontakt til ledelse/tillids­repræ­sen­tan­t . Nøglepersonerne er dem, man kan rette henvendelse til, hvis man selv har eller man observerer, at en kollega har brug for hjælp i en krise- eller misbrugssituation.

Nøglepersonerne kan bruges som ”åndehuller” og bare lytte, hvis man har brug for det, og de vejleder gerne med at finde den rette hjælp i den enkelte situation og inddrager alene ledelsen, hvis det er i overensstemmelse med, hvad medarbejderen ønsker. Samtaler vil altså være fortrolige.

Nedsat trivsel kan både opstå som følge af personlige kriser, som ikke direkte er arbejdsrelaterede, og det kan være skabt af et stresset arbejdsprogram og meget andet. Da arbejdsliv og privatliv hænger tæt sammen, så vil en personlig krise ofte få indflydelse på arbejdslivet. Derfor vi har valgt at favne det hele menneske i denne sammenhæng. Nøglepersonerne er naturligvis ikke uddannede psykologer, men de er alle gode ”lyttere”, og de kan forhåbentlig hjælpe på vej til bedre trivsel – eventuelt ved henvisning til professionel rådgivning, hvis det giver mening i den enkelte situation.

Nøglepersonerne arbejder på tværs af alle faggrænser. Så du kan henvende dig til den nøgleperson som du synes passer bedst til dit behov.

Nøglepersoner Silkeborg

Lise Lauridsen

Laborant
M
H bygn. B3.18
P +4587158832
P +4530183164

96094 / i31