AMO Silkeborg

Arbejdsmiljøchef
Viceinstitutleder Christian Kjær

Sekretær for udvalget og daglig arbejdsmiljøleder
Institutsekretær Else Vihlborg Staalsen

Arbejdsmiljølederrepræsentanter (udpegede)
Seniorforsker Henrik Fossing
Seniorforsker John Jensen
Seniorforsker Søren Erik Larsen

Arbejdsmiljørepræsentanter (medarbejdervalgte)
Laborant Marlene Venø Skjærbæk
Laborant Kitte Linding Gerlich
IT-medarbejder Ane Kjeldgaard

94040 / i31