AMO Kalø

Arbejdsmiljøchef
Institutleder Flemming Skov 

Arbejdsmiljølederrepræsentant (udpeget)
Vakant NN

Arbejdsmiljørepræsentant (medarbejdervalgt)
Seniorbiolog Bjarne Søgaard

94067 / i31