AMO Kalø

Arbejdsmiljøchef
Institutleder Flemming Skov 

Arbejdsmiljølederrepræsentant (udpeget)
Akademisk medarbejder Claus Lunde Pedersen

Arbejdsmiljørepræsentant (medarbejdervalgt)
Akademisk medarbejder Rasmus Due Nielsen

94067 / i31