Arbejdsmiljøudvalg

Oversigt over LAMU 
Årlige arbejdsmiljødrøftelser findes sammen med referaterne - se til venstre på siden her (opdelt på år).
Psykisk APV handleplaner 2016 - se siderne med referater fra dette år. Opdateringer i efterfølgende år kommer til at ligge under det år, opdateringen er foretaget.
AMO, Kalø
AMO, Roskilde
AMO, Silkeborg
AMO, Aarhus

Vejledninger og retningslinjer

Generelt om sikkerhed
Ansvar Beskrivelse af arbejdslederens ansvar
Alene-arbejde Retningslinjer for alene-arbejde
Arbejdsmiljøpolitik Sådan arbejder vi med arbejdsmiljø i AU,
alt om indstilling af møbler, skærmbriller og meget andet
Arbejdsulykker &
Forsikring
Retningslinjer ved arbejdsskader, herunder forsikringsforhold
Graviditet Arbejdets tilrettelæggelse i forbindelse med graviditet og amning
Levende lys

Vejledning for brug af levende lys

Myndighedskontakt Myndighedskontakt
Rygning Rygepolitik (fælles AU politik)
 
Kemikalier og kræftfremkaldende stoffer
Kræftrisiko Arbejde med kræftfremkaldende stoffer (fælles AU guide)
Nanopartikler Vejledning for anvendelse af nanopartikler i arbejdsmiljøet
Peroxid Vejledning for anvendelse af peroxiddannende kemikalier
Transport Vejledning om forsendelse og transport af kemikalier
Kemikaliehåndtering Guide for håndtering eksternt: For Aurora   For Rønbjerg
 
Feltarbejde
Generelt Vejledning om sikkerhed ved feltarbejde - generelle retningslinjer
husk den for alt feltarbejde - også for Troperne og Arktis!
Supplerende Vejledning om sikkerhed ved arbejde i Troperne
Supplerende Sikkerhedsinstruks for feltarbejde i Arktis
Droner Sikkerhed ved arbejde med droner, og hvem henvender man sig til?
Droner Driftshåndbog, og hvem der har certifikat
Fugleinfluenza Minimering af smitterisiko mellem vilde fugle og fjerkræbesætninger
Arbejde på skibe Sikkerhed på skibe >20 bruttoregistertons (se også under kemikalieafsnittet)
Arbejde i både Vejledning om sikkerhed i både < 20 bruttoregistertons
Arbejde i småbåde Vejledning om sikkerhed i småbåde
Specielt for det enkelte tjenestested
 
Klik her og se links i højre side
Kalø Roskilde Silkeborg Aarhus

 

82669 / i31