Sektioner

Sektionerne er defineret ud fra faglige og geografiske hensyn, og de er sammensat, så de har en kritisk masse, der muliggør etablering en af et inspirerende og stimulerende fagligt miljø. Sektionerne består af en sektionsleder, et antal faste medarbejdere (VIP, AC-TAP og TAP) og et antal ph.d.-studerende, postdocs og specialestuderende. Inden for sektionerne findes en række projektgrupper, som arbejder tæt sammen med både projektgrupper i egen sektion og i andre sektioner.

Hvis du klikker på sektionernes navne i skemaet nedenfor, finder du lister over sektionernes medarbejdere.

Silkeborg

Vandløbs- og ådalsøkologi

Stream and Wetland Ecology

Annette Baattrup-Pedersen

Marin økologi

Marine Ecology

Henrik Fossing

Sø-økologi

Lake Ecology

Torben Lauridsen

Plante- og insektøkologi

Plant and Insect Ecology

Morten Strandberg

Jordfaunaøkologi og økotoksikologi

Soil Fauna Ecology and Ecotoxicology

John Jensen

Oplandsanalyse og miljøforvaltning

Catchment Science and
Environmental Management

Brian Kronvang

Laborantgruppen Laboratory technicians John Jensen

Roskilde

Anvendt marin økologi og modellering

Applied Marine Ecology and Modelling

Karen Timmermann

Marin biodiversitet og eksperimentel økologi

Marine Diversity and Experimental Ecology

Karsten Dahl

Arktisk miljø

Arctic Environment

Peter Aastrup

Arktisk økosystemøkologi

Arctic Ecosystem Ecology

Niels Martin Schmidt

Havpattedyrforskning

Marine Mammal Research

Jacob Nabe-Nielsen

Kalø

Faunaøkologi

Wildlife Ecology

Aksel Bo Madsen

Biodiversitet

Biodiversity and Conservation

Bettina Nygaard

Aarhus

Akvatisk biologi

Aquatic Biology

Tenna Riis

Mikrobiologi

Microbiology

Kai Finster

Genetik, økologi og evolution

Genetics, Ecology and Evolution

Trine Bilde

Økoinformatik og biodiversitet

Ecoinformatics and Biodiversity

Jens-Christian Svenning

Zoofysiologi

Zoophysiology

Tobias Wang

99566 / i31