Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Bioscience Organisation

Organisation

Instituttet består af to afdelinger, BIOS RKS (Roskilde, Kalø og Silkeborg) og BIOS AAR (Aarhus), som hver har en institutleder. Instituttet fungerer som ét institut, hvor ledelse, udvalgsarbejde og til dels også administration går på tværs af tjenestesteder, mens sektionerne er knyttet op på et tjenestested. 

Kernen i organisationsstrukturen er sektionerne, de faglige netværk og diverse fagudvalg. Udvalgene rådgiver ledelsen indenfor det pågældende udvalgs specifikke sagsområde, og formændene for de forskellige udvalg og sektionslederne fungerer som sparringspartnere for instituttets ledelse.

Strategi 2016-2020


Organisationsbeskrivelse

Handleplan for kvinder i forskning

Organisationsmodel


82806 / i31