Workshop for undervisere: Hvordan vejleder man forskningsprojekter?

Årets uddannelsesdag på Bioscience satte fokus på den vejledning og undervisning, der gives i forbindelse med biologisk projektarbejde, bachelorprojekter og specialer

15.06.2017 | Katrine Bilberg Hansen

Omkring 40 aktive undervisere og vejledere på Bioscience var samlet for at diskutere nye tiltag og udveksle erfaringer. Prodekan Finn Borchsenius åbnede workshoppen med at understrege vigtigheden af forskningsbaseret undervisning og universitetsledelsen høje prioritering af selvstændige forskningsprojekter i Bachelor- og kandidatuddannelsen. Derefter diskuterede underviserne deres forventninger og krav til de tre typer af forskningsprojekter og delte deres erfaringer med vejledning og bedømmelse. Der var fokus på, hvordan de enkelte sektioner bedst guider og hjælper de mange nye bachelorstuderende godt i gang med deres projekt, og hvordan vi fortsat sikrer et høj fagligt niveau hos vores specialestuderende.

Det var en frugtbar og diskussionsrig dag. Uddannelsesudvalget har samlet materialet fra dagens arbejde og vil i den nærmeste fremtid konkretisere de vigtigste forslag til forandring.

Bioscience institutleder
90019 / i31