Vi rykker tættere på vores strategiske mål

Udvalgsformænd og ledelse har gjort status for det fælles arbejde med at udvikle instituttet inden for kerneaktiviteterne. Nedenfor kan du læse om de vigtigste indsatser i 2017, og hvad vi har nået indtil videre.

16.12.2016 | Camilla Nissen Toftdal

Forskning, uddannelse, rådgivning, talentudvikling og erhvervssamarbejde var på dagsordenen, da udvalgsformænd og ledelse mødtes til et heldagsmøde i sidste uge.

Udgangspunktet for mødet var instituttets strategi for kerneaktiviteterne, som den er beskrevet i strategikortet (se strategien her). Udvalgsformænd og ledelse orienterede hinanden gensidigt om status for initiativerne og besluttede, hvad der skal ske i det kommende år. Du kan læse mere nedenfor eller kigge i det opdaterede strategikort.

Så langt er vi allerede nået – et udpluk

 • Vi har afholdt Marie Curie Masterclass, og endnu en Masterclass er planlagt.
 • Vi har fået en ny procedure for rekruttering og ansættelse af fast VIP, som skal være med til at styrke vores rekruttering og sikre medarbejderinddragelse i processen.
 • Mentorordning for ph.d.-studerende og årlig ph.d.-dag er i gang.
 • Meritgivende erhvervsprojekt er oprettet som kursusudbud på kandidatuddannelsen.
 • Mentorordning for nye studerende er udviklet, og planer for styrket studiestart er på plads.
 • Specialestudietiden er reduceret væsentligt.
 • Ny rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet vil sikre hurtig og fuldstændig offentliggørelse af rådgivningsresultater.

Vigtige indsatser i 2017

Udvalg, ledelse og medarbejdere er fælles om iværksætte de konkrete initiativer, der skal flytte instituttet i retning af vores strategiske mål. I 2017 skal vi blandt andet arbejde på følgende fronter:

 • Forskningsudvalget tager fat på at etablere en intern peer-review-proces for forskningsansøgninger.
 • Faglige ledere og medarbejdere skal være opmærksomme på mulighederne i AUFF's gæsteforskerprogram, hvor succesraten er meget høj, samt på muligheden for at søge ST's Sabbaticalstipendier og Synergipakker.
 • Faglige ledere og medarbejdere skal reflektere over de bedst mulige publiceringsstrategier.
 • Ledelse og faglige medarbejdere skal arbejde strategisk og konkret på i højere omfang at publicere faglig rådgivning i internationale peer-reviewed tidsskrifter.
 • Ph.d.-programudvalget arbejder på at realisere et ambitiøst kursusprogram.
 • Faglige ledere og medarbejdere skal være opmærksomme på eventuelle alternative finansieringskilder til finansiering af ph.d.-studerende (fx erhvervs-ph.d.er), og ledelsen vil adressere konsekvensen af inddækningskravet på ST-niveau.
 • Uddannelsesudvalget og underviserne skal fortsat arbejde på revisionen af biologiuddannelsen.
 • Erhvervsudvalget vil fremme viden om muligheder for erhvervssamarbejde og vil facilitere, at instituttet deltager ved matchmaking-event.
 • Faglige ledere og medarbejdere skal undersøge mulighederne for at etablere erhvervs-postdocs i samarbejde med virksomheder.

Strategiarbejdet i det kommende år bliver skudt i gang d. 10. januar, hvor prodekaner og dekan holder møde med udvalgsformænd og institutledere.

På vegne af Hans og Peter / Camilla

 

 

Bioscience institutleder
90019 / i31