Til alle projektledere: Deadlines for økonomisk rapportering (ØR3) 2017 og budget 2018-2021

22.06.2017 | Camilla Nissen Toftdal

Projektledere indmelder senest 18. august 2017 følgende til deres projektøkonom:

  • Ændringer til eksisterende projektbudgetter, herunder timer og drift for både 2017 og efterfølgende år.
  • Budgetter for alle nye og forventede nye projekter 2017 og efterfølgende år.
  • ReAp opdateres med manglende ansøgninger/updates (status).

Det vil sige at, sektionsledere og projektledere har perioden fra nu til den 18. august 2017 til at afholde møder og forventningsafstemme med deres projektøkonomer, tilrette årsværk (Bemandingsplaner), tilrette forventet drift og indtægter.

Projektøkonomerne indkalder til møder med alle deres projektledere, hvor det er relevant.

Som projektleder/sektionsleder, kan du se fremdriften på alle dine projekter via AURAP rapportportalen, rapport R-00020 (1 årig) rapport R-00021/22 (flerårig), og du kan tilgå rapportportalen via dette link:

https://aurap.au.dk/Sider/ForsideAurap.aspx

Hvis du har brug for hjælp til at trække din rapport, så er du velkommen til at henvende dig til din projektøkonom.

Til projektledere i BIOS RKS: På O-drevet kan der på de fleste projekter hentes projektbudgetter, der dækker alle projektets ”leveår”, ligesom kontrakter, regnskaber og andet relevant materiale kan findes her.

På vegne af ST Økonomi / Camilla 

Medarbejdere, Institut for Bioscience
90019 / i31