Større og mere fleksibelt efteruddannelsesudbud

Fremover udbyder instituttet flere efteruddannelseskurser end hidtil, og du kan når som helst byde ind med ideer til nye kurser. Du kan også være med til at gøre kurserne kendt via dit personlige og faglige netværk.

16.08.2017 | Camilla Nissen Toftdal

Instituttet har siden 2015 udbudt efteruddannelseskurser rettet mod undervisere i gymnasieskolen, naturforvaltere og sagsbehandlere i styrelser og kommuner samt ansatte i private virksomheder.

Tidligere har vi hvert forår fastlagt et kursusudbud for det følgende kalenderår. Fremover foregår planlægningen mere fleksibelt, idet en del af kurserne er annonceret som åbne for interessetilkendegivelse og først datofastsættes, når et tilstrækkeligt antal kursister har tilkendegivet interesse. En række kurser kører som hidtil med en fast dato i 2018, hvor der er mulighed for tillmelding med det samme.

Samlet set har instituttet nu et større udbud end hidtil. Du kan se alle kurserne her.

Hvad kommer der ud af kurserne?

Kurserne er et strategisk initiativ. De bidrager til at profilere instituttet som en samarbejdspartner med faglig tyngde og relevans og til at skabe kontakt til de faglige miljøer, der aftager vores studerende. Ønsker du at høre, hvad man kan få ud af at arrangere et efteruddannelseskursus, kan du fx tage fat i Jesper Madsen, Jakob Tougaard, Annette Bruhn eller Michael Møller Hansen. Du kan også læse artikler om et par af vores kurser for gymnasielærere eller se en lille video her.

Hjælp med at sprede budskabet

Vi har en lang række markedsføringsinitiativer i gang, for at vores forskningsbaserede efteruddannelseskurser kan slå igennem hos de forskellige målgrupper. Erfaringerne fra tidligere år viser, at personlige netværk er den allerbedste markedsføringskanal. I kan alle være med til at reklamere i jeres netværk, f.eks. via mails, LinkedIn eller ved at dele ud af de flotte brochurer, som Grafisk Værksted har sat op.

På vegne af Hans og Peter / Camilla

 Bioscience institutleder
90019 / i31