Stærkere rekruttering og fastholdelse af forskertalenter

Vi skal sikre, at alle talenter kommer i spil, så instituttet kan styrke sin forskningsposition. Et skridt på vejen er initiativer for flere kvinder i forskning.

02.11.2016 | Camilla Nissen Toftdal

Instituttet har udarbejdet en handleplan for bedre at kunne tiltrække og fastholde forskertalenter, med et særligt fokus på de kvindelige forskertalenter. Handleplanen er kort, og den tager udgangspunkt i AU’s overordnede handleplan. Hovedpunkterne i handleplanen angår rekrutteringsprocessen og fastholdelse i form af talentudvikling, mobilitet og overordnet en attraktiv arbejdskultur.

Læs instituttets handleplan

Læs AU’s handleplan

Barselspulje – nyt initiativ på ST

ST har allerede iværksat ét konkret initiativ, nemlig en barselspulje. Når en medarbejder skal på barselsorlov, vil merudgiften til løn fremover blive dækket af en central barselspulje på fakultetet. Barselspuljen bliver oprettet med virkning fra 1. januar 2017. Du kan læse mere her.

Hvem står bag handleplanen?

Oplægget til den lokale handleplan blev drøftet i instituttets ledelsesgruppe d. 24. august og i Institutforum d. 30. september. Derefter er handleplanen endeligt godkendt i instituttets ledelsesgruppe.

Alle instituttets ledere arbejder sammen om en stærkere rekruttering og bedre fastholdelse af forskningstalenter. Handleplanen er ét redskab i dette arbejde.

På vegne af Hans og Peter / Camilla

Bioscience institutleder
90019 / i31