Sommerfest på ST den 25. august 2017

Tilmelding den 15. juni

14.06.2017 | Anne Kirstine Mehlsen

I er også alle inviteret til at indstille kolleger til årets ST Awards, som bliver uddelt ved festen. ST Awards tildeles som anerkendelse for en særlig indsats i løbet af det akademiske år 2016-17. Alle medarbejdere kan indstille en kollega ved at sende max. 1 side motiveret indstilling samt et CV til head.bios@au.dk senest onsdag d. 28. juni.

Dekanen uddeler i alt 6 priser – én inden for hver af følgende kategorier:

·         ST Science Award 2017: Tildeles et fremragende forskningsresultat

·         ST Industrial Collaboration Award 2017: Tildeles et fremragende erhvervssamarbejde

·         ST Education Award 2017: Tildeles en fremragende underviser/undervisningsinitiativ (her bliver de studerende også inviteret til at indstille kandidater)

·         ST Talent Award 2017: Tildeles en fremragende ph.d.-studerende

·         ST Public Sector Consultancy Award 2017: Tildeles en fremragende indsats ift. myndighedsbetjening

·         ST TAP Award 2017: Tildeles en fremragende TAP-indsats

Priserne anerkender resultater, som sjældent er opnået af én medarbejder alene. I tilfælde hvor en gruppe af kolleger har løftet i flok, skal I i indstillingen udpege en specifik medarbejder til at modtage prisen på vegne af gruppen.

Tilmelding

 

Peter og Hans, institutledere

Bioscience institutleder
90019 / i31