Restferie skal afholdes inden 1. maj

19.01.2017 | Camilla Nissen Toftdal

Universitetsledelsen har besluttet, at alle medarbejdere på AU afholder deres ferie, og at der ikke udbetales feriepenge til ansatte medarbejdere, med mindre der er tale om særlige tilfælde, f.eks. hvis en medarbejder har haft en feriehindring, eksempelvis sygdom eller barsel.

Alle medarbejdere bedes snarest muligt tjekke deres feriesaldo og planlægge afholdelse af eventuel restferie, samt sørge for at få registreret dagene (løbende) i ProMark (for BIOS RKS) og i AUHRA ved indmelding til sektionens sekretær (for BIOS AAR).

Kun i helt ekstraordinære situationer vil vi indgå aftale om udbetaling af særlige feriedage. Ferie giver os den mulighed for at koble af, som vi alle har behov for. Trivsel og arbejdsglæde er vigtigt, og desuden opnår vi en vigtig besparelse i forhold til tidligere år ved at undgå udbetaling af ferie. Som hidtil er det muligt at overføre 5 ordinære feriedage og de 5 særlige feriedage til det kommende ferieår. Det kan være en fin løsning, men det må ikke blive en ”pukkel”, der blot skubbes foran. Hvis et antal feriedage ønskes overført, skal I udfylde "Anmodning om overførsel af restferie og særlige feriedage til nyt ferie år", som findes her.

Ved ønske om overførsel af ferie skal medarbejderen orientere nærmeste leder om, hvornår ferien planlægges afholdt. Aftale om overførsel af ferie skal være indgået inden ferieårets udløb 30. april, og den skal underskrives af medarbejderen og nærmeste leder og afleveres til den, der registrerer ferie og fravær på tjenestestedet.

Til orientering findes de generelle ferieregler her.

                                                                                                   På vegne af Hans og Peter / Camilla

Bioscience institutleder
90019 / i31