Registrering af ferie for ferieåret 2017/2018

Alle medarbejdere skal afholde og registrere ferie løbende. Kun ved feriehindring udbetaler instituttet feriepenge.

31.05.2017 | Camilla Nissen Toftdal

Et nyt ferieår er startet. Som hidtil skal du huske at informere din personaleadministrator om dine ferieplaner (hvis du er ansat i BIOS AAR) eller at registrere din ferie i ProMark (hvis du er ansat i BIOS RKS).

Husk at holde ferie

Universitetsledelsen har opfordret til, at al ferie og alle særlige feriedage så vidt muligt bliver afholdt i løbet af ferieåret. Ferie giver os den mulighed for at koble af, som vi alle har behov for, og desuden opnår vi en vigtig besparelse i forhold til tidligere år ved at undgå udbetaling af ferie.  Instituttet udbetaler ikke feriepenge, medmindre der er tale om særlige tilfælde, f.eks. hvis en medarbejder har haft en feriehindring som sygdom eller barsel eller ved fratrædelse.

Husk at registrere dine feriedage

De administrative medarbejdere sørger for at følge op på alle medarbejderes feriesaldi efter sommerferien, juleferien, vinterferien og påskeferien. Når du sørger for at afholde din ferie og give besked til personaleadministratoren (AAR) og i ProMark (RKS), letter du opfølgningsarbejdet. På den måde sparer instituttet administration og ledelsestid.

Til orientering findes de generelle ferieregler her.

/ Camilla

 

 

Medarbejdere, Institut for Bioscience
90019 / i31