Opdatering om konkurrenceudsættelsen af myndighedsbetjeningen

31.08.2017 | Camilla Nissen Toftdal

Kære BIOS-medarbejdere

Umiddelbart inden sommerferien annoncerede Miljø- og Fødevareministeriet, at myndighedsbetjeningsopgaverne vil blive konkurrenceudsat én gang i perioden frem til år 2022. Det er endnu meget begrænset, hvad vi ved om processen, men jeg vil her delagtiggøre jer i, hvad vi har hørt, og hvordan vi agerer på ledelsesniveau for at ruste os til at stå stærkest muligt i den nye konkurrencesituation.

Som mange af jer ved, har der indtil videre været udbud på veterinærområdet (hidtil DTU) og på vildtkontrakterne (hidtil Bioscience). Sidstnævnte har vi i Bioscience netop budt på medio juli i en proces, som blev løftet rigtig flot og yderst professionelt af medarbejdere i Bioscience Kalø, Roskilde, Aarhus og DCE.

Det forlyder, at der kommer information om det næste mindre udbud i starten af oktober i år, og at der herefter vil komme tre større udbud, hver af størrelsesordenen ca. 180 mio. kr., i hhv. 2018, 2020 og 2022. AU forventer at skulle afgive tilbud på det første udbud i løbet af foråret-sommeren 2018. Vi ved endnu ikke, om dette udbud vil ligge inden for Bioscience’ faglige område eller primært vil ligge indenfor DCA-området. Efter varslingen af et udbud vil den eksisterende kontrakt forsat gælde i tre år, før den kan overtages af vinderen af udbuddet.

Som beskrevet i nyheden fra ST (http://scitech.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/status-for-konkurrenceudsaettelse-af-myndighedsbetjening/) står konkurrenceudsættelsen højt på dagsordenen i alle dele af universitetet. I BIOS arbejder vi i ledelsen på at beskrive og sammenholde vore faglige kompetencer i relation til aktiviteterne i de eksisterende ydelsesaftaler med Miljø- og Fødevareministeriet. Formålet er dels at vurdere, om der er områder, hvor vi mangler kompetencer, og dels at vurdere vores faglige kompetencegrundlag i forhold til forventede konkurrenters.

Vores tilbud på Miljø- og Fødevareministeriets udbud af Vildtkontrakten har været en vigtig generalprøve for de kommende udbud. Arbejdsprocessen og det færdige resultat illustrerede, at vi som organisation i kraft af vores meget stærke og brede faglighed og fantastiske administrative hjælp fra DCE’s centerenhed har et rigtig godt udgangspunkt for at gå ind i disse tilbud. Tilbuddet på Vildtkontrakten viste også, at selve tilbudsfasen kommer til at kræve mange ressourcer fra de involverede medarbejdere. Det er vi i ledelsen opmærksomme på, og det er vores opgave at sikre, at der bliver plads til dette i medarbejdernes arbejdsopgaver.

Vi får formentlig i løbet af de næste par uger afgørelsen af konkurrencen om Vildtkontrakten. Den vil give os yderligere erfaringer om ministeriets vægtning af de forskellige dele af tilbuddet, erfaringer som vi i første omgang vil benytte i drøftelser om fremtidige udbud med sektionslederkredsen.

/Peter Henriksen

Bioscience institutleder
90019 / i31