Horizon 2020: ST's ildsjæle-initiativ

13.12.2016 | Camilla Nissen Toftdal

Universitetets udvalg for forskning og eksternt samarbejde har afsat midler i 2017 og i 2018 til et nyt såkaldt ildsjæle-initiativ. Formålet er at understøtte udarbejdelsen af ansøgninger og etablering af nye forskernetværk målrettet multipartnerprogrammer under Horizon 2020.

Hvem er initiativet rettet imod?

"Ildsjæle" er medarbejdere, som ønsker at lægge de nødvendige kræfter i at styrke et fagområde strategisk og blive en stærk faglig aktør på nationalt og europæisk niveau f.eks. gennem deltagelse i partnerskaber, strategisk positionering og udarbejdelse af ansøgninger. Der vil blive givet særlig prioritet til vækstlaget og anvendelsen af midlerne skal bidrage til at styrke ildsjælenes internationale netværk. Det er et krav, at der udarbejdes mindst én ansøgning af høj kvalitet.

Detaljer om bevillingerne

På Science and Technology er der afsat 0,8 mio. kr. i 2017 og 1 mio.kr. i 2018. Der kan søges om midler til et eller to år. Der kan ansøges om op til 165.000 kr. årligt. Midlerne kan bruges på netværksskabende aktiviteter f.eks. i form af møder med relevante aktører i EU, afholdelse af synlighedsarrangementer samt drift i forbindelse hermed. De udvalgte ildsjæle opfordres til at søge supplerende midler fra EUopSTART og til at styrke deres EU-engagement f.eks. ved at blive registreret som EU-evaluator. Alle ildsjæle vil blive bedt om en årlig status og afrapportering for brugen af ildsjæle-bevillingen.

Der gives særlig prioritet til ansøgninger under Societal Challenges og Industrial Leadership samt partnerskabsprogrammerne. Projekter under Excellence Science kan medtages såfremt de er baseret på multipartneransøgninger.

Hvordan søger man?

Ansøgning om en ildsjæle-bevilling sker ved udfyldelse af denne skabelon (dansk / engelsk). Ansøgninger fremsendes til institutlederen senest mandag d. 9. januar inden kl. 10.00.

Bioscience institutleder
90019 / i31